Történetünk

2002-ben kereste meg Roska Tamás professzor úr a Jézus Szíve Társaságát, hogy az akkortájt felújításra kerülő Horánszky utcai épületében leánykollégiumot hozzon létre Pázmány Péter Katolikus Egyetemen újonnan induló Információs Technológiai Kar hallgatói részére. Az akkori általános elöljáró elfogadta az ajánlatot, és az épület felújítási munkálatai ez irányban folytatódtak.

Szakkollégiumunk megalapításával fenntartónknak a keresztény nőnevelés volt az elsődleges célja, amelyben nagy hangsúlyt kívántunk helyezni arra, hogy lakóink az önálló életre való felkészülésben a karrier és a család összeegyeztetéséhez kapjanak segítséget. A 2003-as megalakulásunk óta szervezett szakkollégiumi kurzusokra ennek megfelelően olyan előadókat hívtunk meg, akiket az életükkel és a szakmai előmenetelükkel példaként tudtunk állítani a lányok elé. Mivel a 25 kollégiumi férőhelyet eleinte fele-fele arányban töltötték meg a PPKE ITK valamint más egyetemek és karok hallgatói, ezért ekkor még nem fókuszáltunk egyetlen szakmai területre, és a meghívottakat a tágan értelmezett értelmiségiek köréből választottuk ki. Volt közöttük alkotmánybíró, egyetemi tanár, író, közgazdász, műfordító, pedagógus, pszichológus, rádiós szerkesztőriporter, szerzetes, újságíró, vállalkozó, zongoraművész, némelyek többször is jártak nálunk az első 8 tanévben.

A kollégium megalakulása óta eltelt időben megváltozott a hallgatók aránya, mára a 25 szakkollégistából 20-an vannak az ITK-sok, akiknek többsége a molekuláris bionika szakon tanul. A kollégium és az ITK közötti megállapodásnak megfelelő jó kapcsolat szakmai szinten is tovább tudott mélyülni, és egy pályázati támogatásnak köszönhetően a kezdetekhez képest új távlatok és lehetőségek nyíltak meg előttünk.