Alapítás

„Az Egyház nagy figyelmet fordít a felsőfokú iskolákra, főleg az egyetemekre és fakultásokra. A tőle függő intézményekben természetszerűen arra törekszik, hogy az egyes tudományszakokat saját elveik, módszerük és az őket megillető kutatási szabadság birtokában úgy műveljék, hogy napról napra mélyebb ismeretekhez érjenek el, s korunk újabb kérdéseire és kutatásaira figyelve, és az egyháztanítók, főleg Aquinói Szent Tamás nyomdokaiban járva mélyebben átláthassák, hogy mennyire az egy igazság felé tart a hit és az értelem.”

Gravissimus Educationis Momentum 10.

 

A Jézus Szíve Társasága felújítva átépíttette a 2001-ben visszakapott központi házát, és az épületben 25 lány részére egyetemi kollégiumot alakított ki, amelyet 2003-tól szakkollégiumként működtet.

A kollégium alapító okirata szerint:

  • A Szakkollégium célja olyan elkötelezett keresztény értelmiség nevelése, akik szakmájukban magas szintre törekednek, emellett hitelesen képviselik hitüket és szolgálják az Egyházat és a társadalmat.
  • A Szakkollégium nevelési módszereit és pedagógiáját a „Gravissimus Educationis Momentum” c. zsinati dokumentum  elveire alapozza.
  • A Szakkollégium a türelem és a szeretet gyakorlásának műhelye, ahol minden tag emberi méltósága egyforma megbecsülést érdemel, aki a tisztelet és a szeretet jegyében építi a közösséget.
  • A Szakkollégium szakmai jellegét elsősorban egy sajátos alapképzés biztosítja, amelynek elvárásait és módszereit a kollégium tanulmányi szabályzata rögzíti.
  • A Szakkollégium nyitott arra, hogy tapasztalatait továbbadja más, különösen keresztény ihletésű és nevelésű kollégiumoknak, amelyek a szakkollégiumi forma mellett döntenek. Kész arra, hogy más kollégiumoktól tanuljon. A kollégistáktól is hasonló nyitottságot vár el.
  • A Szakkollégium olyan kutató központ, melynek eszközeit és felszerelését fokozatosan fejlesztjük.
  • A Szakkollégium – megállapodás alapján – elsősorban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE ITK) lányhallgatóit várja, de nyitott más felsőoktatási intézményben államilag finanszírozott képzésben résztvevő lányok számára is.