Közösségformáló programok

„Meggyőződésünk, hogy az alapvető bizalom és a kölcsönös elfogadás légköre nem születik meg magától, hanem csak olyan élményeken keresztül, amelyekben a résztvevők átélhetik, hogy jó nekik együtt lenni.”

 

KÖZÖSSÉGFORMÁLÓ PROGRAMOK

A 2003-as megnyitásunk óta nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tanév elején legyen egy teljes hétvége, amelyet együtt töltenek a régi és az új kollégistáink. Ennek során közösségépítő programokon: játékokon, filmeken, erdei kiránduláson keresztül lehetőségük van egymással megismerkedni. Kezdetben különböző helyeken (Budapesten, Balatonszemesen, Nagykovácsiban, Pomázon) volt a tanévkezdő táborunk, amelyet az utóbbi években ősszel Tahiban, Társaságunk lelkigyakorlatos házában tartottunk meg.

Meggyőződésünk, hogy az alapvető bizalom és a kölcsönös elfogadás légköre nem születik meg magától, hanem csak olyan élményeken keresztül, amelyekben a résztvevők átélhetik, hogy jó nekik együtt lenni. Éppen ezért a program összeállításakor általában kerüljük a versenyhelyzetek és a teljesítménykényszer kialakulását, és a feladatok, gyakorlatok helyett arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a közösség tagjai minél több spontán élményen és interakción keresztül egész egyszerűen jól érezzék magukat. Ennek fontos része az is, hogy a közös szálláson és együtt étkezve még inkább kialakulhat a csoport tagjaiban az odatartozás és az elfogadottság érzése. Mindezt kollégiumi körülmények között, a mindennapos rohanásban sokkal nehezebben tudják átélni, így a hétvégi program valójában szerves része a kommunikációs képzésnek is.

A közösségépítésben nemcsak a direkt közösségi élményeknek van szerepe, hanem nagyon fontosak azok a lehetőségek, amelyek során kollégistáink ünnepelni, szórakozni és dolgozni is megtanulnak együtt. Ezt segíti elő tanévente legalább egy bálnak a megszervezése, amelynek az előkészítése és lebonyolítása (plakáttervezéstől a büfé ellátásán keresztül a nagyterem kitakarításáig) nagyon sok apró mozzanat összehangolását jelenti. Erre csak olyan csapat lehet képes, amelynek a tagjai nemcsak a személyes feladatukkal és felelősségükkel vannak tisztában, hanem vállalni tudják a nagy egészben betöltött szerepüket is.

Mindkét félévet szentmisével kezdjük, és a tanév végén együtt adunk hálát a közös és személyes sikerekért, eredményekért, de a nehézségekért és megpróbáltatásokért is, mert hisszük, hogy nem feltétlenül csak a jó élmények alkalmasak arra, hogy általuk növekedjünk és fejlődjünk. 

A kollégiumi közösség életének másik fontos pillére, a keresztény értékrend. Társaságunk szellemiségének megfelelően a gyakorlati életre való nevelésen keresztül próbáljuk formálni kollégistáink viszonyulását az élet egészéhez: a munkához, az időbeosztáshoz, a jogaikhoz és kötelességeikhez, valamint a közteherviseléshez és az öntevékenységhez. Ennek a célnak a megvalósításában nagy segítséget jelent a kollégiumvezetés számára az évente megválasztott, háromfős diákbizottság, amelynek tagjai a kollégium közösségi életének mozgatórugóiként biztosítják a kölcsönös és hatékony kommunikációt a kollégisták és a vezetőség között.    

 

Az aktuális félév programjai elérhetőek itt.