Szakkollégiumi képzések

Szakmai vonalon arra törekeszünk, hogy a hallgatók elsajátítsák az igényes kutatáshoz, pl. a TDK munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, és ennek nyomán könnyebben kialakuljanak náluk az egyéni és csoportos kutatói készségek. Az ITK munkatársainak segítségével szervezett szakmai előadások betekintést nyújtanak az egyetemen folyó kutatásokba, amelyeken keresztül szakkollégistáink tájékozódhatnak a molekuláris bionika és mérnökinformatika jelenlegi irányzatairól és lehetőségeiről. Az előadók sorában eddig három professzor és kilenc PHD fokozattal rendelkező kutató szerepelt, egytől egyig a szakma kiemelkedő képviselői. Ezeken az estéken általában nemcsak a mi szakkollégistáink vesznek részt, hanem nagy érdeklődést tapasztalunk az ITK más hallgatói, köztük a fiúkollégium lakói részéről, sőt a környékbeli katolikus kollégiumok hallgatói számára is nyitottá tesszük az előadásainkat.

Az elmúlt két tanévben izgalmas és tartalmas tanulmányutak egészítették ki szakkollégiumi programunkat, amelyek tovább tágították a hallgatók előtt a kutatások horizontját. A két belföldi és a két határon túli szakmai kiránduláson összesen közel százan vettek részt. 

Szakkollégiumi képzésünk másik fontos területe a nevelés, amelyben az egyetemista korosztálynál már nem annyira a külső impulzusok dominálnak, hanem a belső felismerések és meglátások nyomán szüntelenül fejlődő önismeret. Az elsődleges önismereti témák mellett nagyon fontos helye van a kommunikációs kurzusnak, amelynek során a csoportdinamika eszközeivel az egyéni és társas kapcsolataik rendszerére reflektálnak a hallgatók, miközben elsajátítják a hatékony kommunikáció legfontosabb eszközeit, és fejlődik az együttműködési készségük. Ez utóbbival a teammunkában végzett kutatások szempontjából is igen jól hasznosítható gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek.