Szakmai napok

Az őszi félév előadásaiban három szakkollégistánk aktuális kutatását ismerhettük meg.

Tóth Estilla Zsófia (PPKE-ITK MSC II.) előadásának címe:

A citrát-szintáz  mitokondriális enzim változásainak vizsgálata temporális lebeny epilepsziás betegek hippocampusaiban, EEG elvezetése és elemzése szabadon mozgó egerekből

   Estilla a kutatásban az MTA KOKI, Agykéreg kutatócsoport
tagjaként vett részt. 

 

Miczán Vivien (PPKE ITK MSC II.) előadásának címe: 

CB1 kannabinoid receptorok szubcelluláris eloszlásának vizsgálata 
korrelált konfokális és szuperrezolúciós STORM képalkotás 
felhasználásával

Rövid összefoglaló:
Az endokannabinoid rendszer a központi idegrendszerben a szinaptikus aktivitás egyik legfontosabb preszinaptikus szabályozója. Ennek egyik kulcseleme a CB1 kannabinoid receptor. A fehérje axonterminálison belüli eloszlásának sejttípus- és kompartmentspecifikus tanulmányozására ad lehetőséget a Sztochasztikus Optikai Rekonstrukciós Mikroszkópia (STORM) és a konfokális mikroszkópia kombinációja, ezáltal reményeink szerint közelebb kerülhetünk funkciójának pontosabb megértéséhez.